Regulamin serwisu www.maja.pl


DEFINICJE
"Serwis" - strona internetowa dostępna pod adresem http://maja.pl oraz http://www.maja.pl
"Właściciel Serwisu" - właścicielem serwisu jest spółka media XO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Rynek 7 (50-106 Wrocław), zarejestrowana pod numerem KRS: 0000624206.
"Zarejestrowany użytkownik" - użytkownik Serwisu, który poprawnie przeszedł procedurę rejestracji dostępną pod adresem http://maja.pl/rejestracja/
"Gość" - użytkownik Serwisu, który nie przeszedł procedury rejestracji dostępnej pod adresem http://maja.pl/rejestracja/ lub, będąc "Zarejestrowanym użytkownikiem" nie zalogował się pod adresem http://maja.pl/logowanie/ po wcześniejszym wylogowaniu.
"Ogłoszenie" - dodany przez "Zarejestrowanego użytkownika" anons, który publikowany jest w "Serwisie".
"Saldo" - przedpłacona forma płatności, dzięki której "Zarejestrowany użytkownik" może na swoje konto w "Serwisie" wpłacić określoną przez siebie kwotę, którą następnie wykorzystuje w dowolnym dla siebie czasie.
"Regulamin" - niniejszy dokument.

INFORMACJE PODSTAWOWE
1. "Serwis" przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2. "Serwis" umożliwia "Gościom" oraz "Zarejestrowanym użytkownikom" prezentację i przeglądanie swoich anonsów, nie jest jednak stroną ani pośrednikiem.
3. Treść publikowanych "Ogłoszeń" ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako oferta handlowa.
4. Przeglądanie zawartości "Serwisu" jest bezpłatne.
5. Dodawanie "Ogłoszeń" w "Serwisie" wiąże się z opłatą, jednakże "Właściciel Serwisu" może te opłaty czasowo znieść.

UŻYTKOWNICY
1. Goście mogą dokonać rejestracji w "Serwisie" i tym samym stać się "Zarejestrowanym Użytkownikiem".
2. "Zarejestrowany użytkownik" ma dostęp do niektórych zasobów i funkcjonalności serwisu niedostępnych dla "Gości" (np. dodawanie "Ogłoszeń", komentowanie "Ogłoszeń").
3. Zakres dostępu do treści "Serwisu" może być w każdej chwili zmieniony lub ograniczony przez "Właściciela Serwisu" zarówno dla "Gości" jak i "Zarejestrowanych użytkowników".
4. Podczas rejestracji w "Serwisie" nie są zbierane żadne dane osobowe podlegające kontroli prawnej.
5. Dokonując rejestracji "Gość" i "Zarejestrowany użytkownik" wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych przez "Właściciela Serwisu".
6. Konto "Zarejestrowanego użytkownika", który łamie regulamin lub na którym od przynajmniej 6-ciu miesięcy nie jest dokonywane prawidłowe logowanie, może zostać skasowane bez uprzedzenia.

OBOWIĄZKI I PRAWA
1. "Serwis" dokłada wszelkich starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne "Ogłoszenia", ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za:
- Treść "Ogłoszeń", komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach.
- Ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli.
- Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania "Serwisu" wynikające z przyczyn technicznych.
2. "Właściciel serwisu" zastrzegają sobie prawo do:
- Odmowy publikacji ogłoszeń, anonsów i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Usuwania w/w z tych samych powodów.
- Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.
- Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów "Serwisu".
- Zablokowania lub usunięcia kont "Zarejestrowanych użytkowników" nierespektujących postanowień "Regulaminu".

ZABRANIA SIĘ
1. Kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości "Serwisu: bez pisemnej zgody "Właściciela Serwisu".
2. Rozpowszechniania za pośrednictwem "Serwisu", w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
3. Jakiegokolwiek innego działania na szkodę "Serwisu" lub jego "Gości" czy "Zarejestrowanych użytkowników".
4. Używania "Serwisu" do wspomagania działalności niezgodnej z prawem.

DODAWANIE I PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ
1. "Serwis" umożliwia dodawanie "Ogłoszeń" wyłącznie osobom pełnoletnim.
2. "Ogłoszenia" mogą być wyświetlane losowo lub według indywidualnych kryteriów.
3. W "Ogłoszeniu" jednej osoby na zdjęciach może być tylko jedna osoba (nie dotyczy "Ofert klubów")
4. W "Ogłoszeniu" może znajdować się maksymalnie 10 zdjęć.
5. Do "Ogłoszenia" należy dodać minimum jedno zdjęcie.
6. "Zarejestrowany użytkownik" może zamówić u "Właściciela serwisu" usługę zakrywania obróbki zdjęć i zakrywania twarzy.
7. "Zarejestrowany użytkownik" bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w "Ogłoszeniu".
8. Dodając "Ogłoszenie", "Zarejestrowany użytkownik" oświadcza, że:
- Informacje zawarte w treści są prawdziwe.
- Dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora "Ogłoszenia" lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której "Ogłoszenie" jest zamieszczane.
- Treść i dane zawarte w "Ogłoszeniu" w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.
9. Zamieszczający "Ogłoszenie" wyraża zgodę na:
- Upowszechnienie jego treści, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikację na łamach "Serwisu" oraz serwisów współpracujących.
- Wykorzystanie przez "Serwis" oraz "Właścicieli serwisu" treści, zdjęć i danych kontaktowych do celów komercyjnych.
- Umieszczenie adresu lub logo "Serwisu" na opublikowanych zdjęciach w "Ogłoszeniu".
- Korektę treści lub usunięcie części "Ogłoszenia" w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji treści w Internecie lub w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu serwisu.
10. Zabrania się:
- Wypełniania pól formularza wielkimi literami.
- Podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd.
- Reklamowania produktów, usług, firm, bez uprzedniej zgody "Właściciela Serwisu".
- Umieszczania na zdjęciach znaków graficznych, logo, informacji w celu reklamowania produktów, usług lub firm, bez uprzedniej zgody "Właściciela Serwisu".
11. W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do "Regulaminu" "Właściciel Serwisu" może:
- Skorygować treść "Ogłoszenia", tak, aby pozostawała w zgodzie z "Regulaminem".
- Odmówić publikacji "Ogłoszenia" bez zwrotu ewentualnych opłat.
- Usunąć "Ogłoszenie" naruszające "Regulamin".
- Zablokować konto "Zarejestrowanego użytkownika" oraz numer IP w sytuacji ponawiających się przypadków łamania "Regulaminu".
12. Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę "Serwisu" lub innych osób będą zgłaszane organom ścigania, a wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
13. Ogłoszenie po upłynięciu terminu ważności/płatności zostaje wstrzymane. Użytkownik ma możliwość przedłużyć okres wyświetlania ogłoszenia, opłacając je ponownie.
14. Ogłoszenie po upłynięciu terminu ważności/płatności nie jest widoczne na stronach serwisu.
15. "Właściciel serwisu" zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny. W takim przypadku "Zarejestrowany Użytkownik" ma prawo do edycji ogłoszenia, którego publikacji odmówił "Właściciel serwisu" w taki sposób, by spełniało wymagania "Właściciela serwisu".

PŁATNOŚCI
1. W przypadku dodania ogłoszenia płatnego, płatności można dokonać:
- przelewem tradycyjnym
- płatnością z "Salda"
- płatność poprzez szybkie przelewy "DotPay"
2. Niektóre formy płatności mogą być obarczone dodatkową prowizją w wysokości od 5-10% w zależności od formy płatności.
3. "Zarejestrowany użytkownik", opłacając usługi, wyraża zgodę rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. "Właściciel serwisu" zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w "Regulaminie".
2. Korzystanie z "Serwisu" jest równoznaczne z akceptacją "Regulaminu".
v4.00 DC: 0.1-4